Menu Zamknij

Wyniki matury (EWD)

Bo jak nie my, to kto!

Uczniowie naszej szkoły, I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego, od lat osiągają wysokie wyniki podczas egzaminów maturalnych. Postwierdzają to statystyki oraz wskaźniki EWD.

MATURA 2019

Wielkie gratulacje dla maturzystów 2019!

W 2019 maturzyści osiągnęli bardzo dobre wyniki– średnia z wielu przedmiotów jest wyższa od średniej OKE Jaworzno oraz od średniej miasta Dabrowa Górnicza. Aż w 9 przypadkach średnia jest wyższa od OKE !!

Przedmiot Zdawalność – pisemny Zdawalność- ustny
J. polski 100% 100%
Matematyka 100% 100%
J. angielski 97,4% 100%
Przedmiot Poziom Średnia I LO Średnia liceów ogólno-
kształcących Dąbrowy Górniczej
Średnia liceów ogólno-
kształcących OKE Jaworzno
j. polski podstawowy 58 55 56
j. polski rozszerzony 61 61 61
matematyka podstawowy 73 57 62
matematyka rozszerzony 65 43 47
j. angielski podstawowy 81 74 78
j. angielski rozszerzony 74 56 63
chemia rozszerzony 44 33 40
biologia rozszerzony 44 31 36
fizyka rozszerzony 63 60 50
geografia rozszerzony 27 36 37
historia rozszerzony 50 44 41
wos rozszerzony 35 31 30

WSKAŹNIKI EWD ZA OKRES 2017-2019

W latach 2017-2019 nasza szkoła we wszystkich badanych obszarach uzyskała wyraźnie dodatni wskaźnik EWD mieszczący się w tzw. ćwiartce sukcesu.

WSKAŹNIKI EWD ZA OKRES 2017-2019

MATURA 2018

Sukces maturzystów Łukasiaka:

100% ZDANEJ MATURY 2018 !

WSKAŹNIKI EWD ZA OKRES 2016-2018

Nasza szkoła, I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego, osiągnęła najwyższe wyniki matury w Dąbrowie Górniczej w latach 2016 -2018 .

Potwierdza to wskaźnik EWD – jesteśmy najlepsi w każdym badanym obszarze:

Wskaźnik humanistyczny dla lat 2016 – 2018

Wskaźnik język polski dla lat 2016 – 2018

Wskaźnik matematyczno – przyrodniczy dla lat 2016 – 2018

Wskaźnik matematyczny dla lat 2016- 2018 


Co to jest metoda  edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym.

Dla każdej szkoły obliczane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla czterech obszarów nauczania: humanistyczny, język polski, matematyczny, matematyczno-przyrodniczy.

W szacowaniu wskaźników egzaminacyjnych wykorzystuje się informację o wykonaniu zadań egzaminacyjnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Skip to content