Menu Zamknij

Testy przyrostu kompetencji

Uczniowie naszej szkoły piszą testy przyrostu kompetencji. Mają one wpływ na ocenę roczną i są traktowane jako ocena z bardzo ważnego sprawdzianu. Ocena z testu przyrostu kompetencji jest oznaczana w dzienniku kolorem zielonym oraz wpisanym w opisie oceny wynikiem procentowym.

Zaliczenie sprawdzianu przyrostu kompetencji z przedmiotów zdawanych na maturze w zakresie podstawowym następuje, jeżeli uczeń otrzymał 35% możliwych punktów, a zdawanych w zakresie rozszerzonym – 30% możliwych punktów.

Obecność uczniów na sprawdzianach przyrostu kompetencji jest obowiązkowa. Uczeń może pisać sprawdzian przyrostu kompetencji w innym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, tylko wtedy, gdy jego nieobecność na teście została usprawiedliwiona przez rodzica/prawnego opiekuna wyjątkową sytuacją zdrowotną lub rodzinną. W innych przypadkach, nieobecność ucznia na sprawdzianie przyrostu kompetencji oznaczana jest dzienniku lekcyjnym symbolem „nb” i traktowana jako ocena niedostateczna.

Harmonogram testów przyrostu kompetencji w roku szkolnym 2020/2021;

KLASY II (po SP i gimnazjum)

Część podstawowa (j. polski, matematyka, j. angielski) 18-20.01.2021

Część rozszerzona 20-21.05.2021

KLASY III

14-18.12.2020 (przedmioty podstawowe: j. polski, matematyka, j. angielski + przedmioty rozszerzane przez ucznia w klasie/grupie)

KLASY III (PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY)

Zorganizowany zostanie w marcu w tygodniu rekolekcyjnym (przedmioty obowiązkowe + przedmioty rozszerzone zgodnie z deklaracją maturalną)

Skip to content