Menu Zamknij

Matura 2020

W trakcie przygotowań do egzaminu maturalnego uczniowie klas III mogą skorzystać z zajęć dodatkowych oraz konsultacji maturalnych z nauczycielami. W szkole przeprowadzane są również próbne egzaminy ustne z języka polskiego i języka angielskiego.


W dniach 2-9 marca 2020 odbędzie się próbny egzamin maturalny z przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/ 2020

Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego

HARMONOGRAM MATURY:

Sesja główna – od 4 do 21 maja 2020 r.‎‎

  1. Część pisemna
    (wszystkie przedmioty) – od 4 do 21 maja
  2. Część ustna z języka polskiego – od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja)
  3. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM MATURY 2020 ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ
(od strony nr 4):

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Sesja dodatkowa – od 1 do 19 czerwca 2020

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 6 czerwca.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 24 do 25 sierpnia 2020

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 25 sierpnia.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Znajdziecie tam informacje o egzaminie maturalnym, podstawę programową z wszystkich przedmiotów, informatory maturalne, arkusze maturalne z lat poprzednich, zbiory zadań maturalnych, filmy, karty wzorów oraz bieżące komunikaty.

Skip to content