Menu Zamknij

Zespół pedagogiczno – psychologiczny

Celem pracy pedagoga i psychologa jest udzielanie wsparcia dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców. Każdego dnia można uzyskać wsparcie i pomoc z naszej strony. Uczestniczymy w życiu klas i uczniów, organizujemy spotkania indywidualne oraz grupowe w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby. Organizujemy zajęcia z klasami dotyczące m.in. relacji w klasie, integracji uczniów klas pierwszych, samoświadomości, trudności wieku dojrzewania, komunikacji z rodzicami i rówieśnikami, poczucia własnej wartości, autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem, technik efektywnego uczenia się, profilaktyki uzależnień oraz innych propozycji zgłaszanych przez uczniów i wychowawców.

Pomoc i poradnictwo dla uczniów i rodziców można uzyskać bezpłatnie również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 22, tel. 32 262 38 11, fax. 32 262 53 50

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2022/ 2023 r. :

Dzień tygodnia Pedagog
mgr Joanna
Piróg – Kulińska
Psycholog
mgr Anna
Kucharska – Hul
Psycholog
mgr Dominika
Kłoda-Burska
Poniedziałek 08:00 – 10:00
10:00 – 12:30  
08:00 – 12:00————
Wtorek 08:00 – 10:30
10:30 – 12:00  
11:30 – 14:30 08:45 – 10:45
Środa 08:00 – 12:30   ————— 08:00 – 11:30
Czwartek 08:00 – 10:30
10:30 – 14:00  
08:00 – 12:00 —————
Piątek 08:00 – 10:30   ————— 08:45 – 14:15

Obecnie, w czasie trwania nauki zdalnej, można kontaktować się z pedagogiem i psychologiem szkolnym telefonicznie, przez dziennik elektroniczny oraz Platformę Teams.  


Przewodnik wsparcia psychologicznego. Gdzie szukać pomocy?!

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych                                                    

INFORMACJE DODATKOWE:

Zobacz materiał o papierosku, dymku, fajeczce

Zobacz materiał o anoreksji i bulimii

Skip to content