Menu Zamknij

Organizacja roku szkolnego

WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WAŻNE TERMINY KLASYFIKACYJNE

KLASY I, II, III, IV

  • do 08.12.2022 – wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi  i ocenami nagannymi zachowania na I półrocze  dla klas I, II, III, IV
  • do 22.12.2022 – wystawanie wszystkich ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach I, II ,III, IV
  • do 13.01.2023ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i ocen  zachowania na I półrocze 2022/2023 roku

Koniec pierwszego półrocza (19 tydzień nauki) 05.02.2023 roku, drugie półrocze rozpoczyna się 06.02.2023 roku.

KLASY IV (zakończenie roku 28.04.2023)

  • do 21.03.2023 – wystawienie zagrożeń  ocenami niedostatecznymi  i ocenami nagannymi zachowania na II półrocze  dla klas IV
  • do 04.04.2023 – wystawanie wszystkich ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach IV
  • do 21.04.2023 – ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i ocen  zachowania na II półrocze 2022/2023  roku

KLASY I, II i III (zakończenie roku 23.06.2023)

  • do 19.05.2023 – wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi zachowania na II półrocze dla klas I, II i III
  • do 02.06.2023 – wystawanie wszystkich ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach I, II i III
  • do 16.06.2023 – ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów oraz ocen zachowania na II półrocze 2022/2023  roku.
Skip to content