Menu Zamknij

Organizacja roku szkolnego

WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KLASY I, II, III

  • do 07.12.2021 – wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi  i ocenami nagannymi zachowania na I półrocze  dla klas I, II, III
  • do 22.12.2021 – wystawanie wszystkich ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach I, II ,III
  • do 14.01.2022ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i ocen  zachowania na I półrocze 2021/2022 roku

Koniec pierwszego półrocza (19 tydzień nauki) 23.01.2022 roku, drugie półrocze rozpoczyna się 24.01.2022 roku.

KLASY III  po gimnazjum (zakończenie roku 29.04.2022)

  • do 22.03.2022 – wystawienie zagrożeń  ocenami niedostatecznymi  i ocenami nagannymi zachowania na II półrocze  dla klas III
  • do 05.04.2022 – wystawanie wszystkich ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach III
  • do 22.04.2022 – ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i ocen  zachowania na II półrocze 2021/2022  roku

KLASY I, II i III po SP (zakończenie roku 24.06.2022)

  • do 24.05.2022 – wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi zachowania na II półrocze dla klas I, II i III
  • do 03.06.2022 – wystawanie wszystkich ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania w klasach I, II i III
  • do 17.06.2022 – ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów oraz ocen zachowania na II półrocze 2021/2022  roku.
Skip to content