Menu Zamknij

Autor: Justyna Obczyńska

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW DĄBROWY GÓRNICZEJ

Szanowni Państwo, Miasto Dąbrowa Górnicza pracuje obecnie nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027. Strategia to dokument, który pozwala zdefiniować występujące w mieście problemy, sposoby i narzędzia wsparcia dla mieszkańców oraz możliwości zaspakajania zdiagnozowanych potrzeb. Dlatego bardzo zależy nam na jak najszerszym kręgu odbiorców. W związku z powyższym zawracam się z prośbą o dystrybucję za pośrednictwem e – dziennika linku do ankiety badawczej zamieszczonego poniżej wraz z treścią komunikatu. „Zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej dostępnych usług i oferty wsparcia mieszkańców w Dąbrowie Górniczej w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027. Wzięcie udziału w ankiecie pozwoli określić aktualne potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup mieszkańców w zakresie przyszłej realizacji usług społecznych. Zapewniamy, że badanie jest całkowicie anonimowe, a podane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu, w którym nie będzie możliwości zidentyfikowania pojedynczych odpowiedzi. Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/dabrowa_gornicza_problemy_spol Termin wypełnienia ankiety: do 19 sierpnia 2022 r. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za każdą opinię.” Natalia Wierzelewska Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia

Skip to content