Menu Zamknij

Aktualne konkursy

Konkursy czytelniczo-literackie:

W bibliotece szkolnej organizowane są comiesięczne konkursy czytelniczo-literackie, których celem jest: 
– zachęcenie uczniów do czytania i poszerzania wiedzy związanej z tematyką konkursu, 
– nabycie przez nich umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji bezpośredniej i pośredniej, 
– wykorzystywanie warsztatu informacyjnego biblioteki, wartościowanie i selekcjonowanie informacji.

Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplom, nagrodę książkową oraz ocenę celującą z języka polskiego i dodatkowe punkty z zachowania.

Skip to content