Menu Zamknij

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW 

Sekretariat przyjmuje papierowe wnioski rekrutacyjne od 15 maja 2023r, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00. 

Wyjątek: szkoła nie pracuje dnia 9 czerwca 2023r. 

Przypominamy, że wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej za pomocą profilu zaufanego rodzica/opiekuna prawnego. 

Więcej informacji na temat procesu rekrutacyjnego znajduje się w zakładce: 

REKRUTACJA 2023/2024 

Skip to content