Menu Zamknij

„Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą”.

Na maturę – wszystkiego najlepszego,
połamania pióra, optymizmu
i dużo wiary we własne siły.
Ogromu szczęścia
i trafienia w wymarzone tematy. 
życzy dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym.

Organizacja MATURA  2023 

Rodzice zakupili wodę na część pisemną – zakres odstawowy matematyka, j. polski i j. obcy.  

 1. zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) 
 1. rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem 
 1. na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym – w Formule 2023 zdający nie mogą korzystać z żadnych słowników,  
 1. na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzaminie z biologii, chemii i fizyki obowiązują  Wybranych wzorów… 2023 (zapewnia szkoła) 
 1. na egzaminie z chemii i fizyki w Formule 2023 zdający mogą korzystać z kalkulatora naukowego,  
 1. z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu 
 1. czas przeznaczony na pracę z arkuszem egzaminacyjnym jest zapisany na stronie tytułowej arkusza – ważne jest ustawienie tablicy informacyjnej z czasem pracy widocznej dla każdego zdającego
 1. przed każdym egzaminem  PZN przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.  
 1. przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach.  
 1. zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 
 1. o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, i losują numery stolików, przy których będą pracować. 
 1. należy być w szkole na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu ( są roboty drogowe w wielu miejscowościach i trzeba brać pod uwagę czas dojazdu). 
 1. zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali egzaminacyjnej np. do toalety, skończenie egzaminu przez podniesienie ręki. Wtedy podchodzi członek ZN i pyta o co chodzi. Po zezwoleniu zdający opuszcza sale. 
 1. zdający sprawdzają otrzymane arkusze czy są właściwe, kompletne i kodują według instrukcji PZN. Dopiero po tych czynnościach zaczyna się egzamin. 
 1. Na 10 minut przed końcem egzaminu PZN ma obowiązek głośno przypomnieć, że zbliża się koniec egzaminu. 

Powodzenia. 

Skip to content