Menu Zamknij

Festiwal Teatralny „Ze sztuką do młodzieży”

Uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego Adamantem zorganizowali w dniu 3 czerwca 2022 r. Festiwal Teatralny pod hasłem „Ze sztuką do młodzieży”. Współorganizatorem wydarzenia był Pałac Kultury Zagłębia. Wydarzenie odbyło się w ramach I Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych w Dąbrowie Górniczej, a fundusze na ten cel pochodziły z budżetu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, za co bardzo dziękujemy. Swoją obecnością zaszczycili nas:
– pan Marcin Bazylak – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
–  pani Bożena Borowiec – Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
– pani Marta Bobrowska-Juroff – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. polityki młodzieżowej i równości szans, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty w Dąbrowie Górniczej
– pani Agnieszka Świątek-Brzezińska – Inspektor Referatu Rozwoju Edukacji
– pan Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. marki miasta, kultury i sportu
– pan Wojciech Juroff – Naczelnik Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu
Były z nami także osoby zaangażowane we współorganizację eventu:
– pan Grzegorz Drygała – Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia
– pani Beata Bończak – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
– pan Łukasz Kolber – Prezes Fundacji Godne Życie
oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza.
Do udziału w Festiwalu Teatralnym zgłosiły się grupy teatralne działające w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Wojkowicach, Mysłowicach oraz Brzegu. Celami wydarzenia były: prezentacja dorobku artystycznego kół teatralnych oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej pomiędzy szkołami i ośrodkami kultury. Zespoły teatralne miały możliwość omówienia swoich przedstawień z panią Anną Gamrot i panem Maciejem Pezdkiem, pracującymi m.in. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Każda grupa teatralna otrzymała nagrodę finansową oraz m.in. kostiumy, które zostały wykorzystane w paradzie teatralnej. W paradzie towarzyszyła nam Miejska Orkiestra Dęta oraz grupa szczudlarzy z IMAGIO Art Studio.

Skip to content