Menu Zamknij

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest zarejestrowanie się kandydata w systemie rekrutacyjnym na stronie
https://slaskie.edu.com.pl.

Należy stworzyć konto kandydata i wygenerować wniosek rekrutacyjny.

W okresie 16.05.2022 – 20.06.2022 sekretariat przyjmuje wnioski rekrutacyjne w formie papierowej w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8:00 -15:00

czwartek – 8:00 -16:00

Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej wymienionych form:

  1. osobiście w szkole pierwszego wyboru (do sekretariatu szkoły) wraz z załącznikami (do okazania) oraz deklaracją wyboru przedmiotów rozszerzonych – do pobrania z zakładki „Kandydat” na stronie www.lukasinski.pl),
  2. w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym (wybierając tę opcję nie składa się wniosku papierowego w szkole).

W przypadku złożenia wniosku zgodnie z pkt 2), deklarację wyboru przedmiotów rozszerzonych należy złożyć w momencie dostarczenia potwierdzonej kopii świadectwa w terminie 24.06-13.07.2022).

TERMINARZ REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Skip to content