Menu Zamknij

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Przypominamy, że w dniach 25.06.2021-14.07.2021 należy złożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników sprawdzianu ósmoklasisty.

W tych dniach komisja rekrutacyjna będzie na Was czekać

w godzinach 8:00-15:00.

Skip to content