Menu Zamknij

NOWE TERMINY KLASYFIKACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19 informujemy, iż z powodu zmiany terminu ferii zimowych, ulegają zmianie terminy klasyfikacji śródrocznej.

Nowe terminy klasyfikacji śródrocznej:

08.12.2020 – wystawienie zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem i/lub oceną naganną zachowania

22.12.2020 – wystawienie pozostałych ocen proponowanych

29.01.2021 – wystawienie wszystkich ocen klasyfikacyjnych na koniec I półrocza

7.02.2021 – koniec I półrocza

8.02.2021 – początek II półrocza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content