Menu Zamknij

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września (we wtorek) według następującego harmonogramu:


– klasy I o godz. 9.00 – spotkania w szkole z wychowawcami
(ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NASTĄPIŁA ZMIANA SAL):

  • klasa I A – sala nr 16 (parter)- wychowawca mgr J. Kowalik
  • klasa I B – sala nr 34 (II piętro)- wychowawca mgr I. Włosek
  • klasa I C – sala nr 32 (II piętro)- wychowawca mgr D. Marynowska
  • klasa I D – sala nr 24 (I piętro)- wychowawca mgr J. Obczyńska
  • klasa I E – sala nr 27 (I piętro)- wychowawca mgr A.Dziechciarz


– klasy II i III o godz. 9.00 – spotkania z wychowawcami na platformie Teams


W związku z pandemią COVID-19 przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa:


• do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

• należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, który dostępny jest przy wejściu do szkoły


• prosimy, aby uczniowie klas I posiadali maseczki lub przyłbice ochronne


Dyrekcja Szkoły

Skip to content