Menu Zamknij

KOMUNIKAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ


Przypominamy, że 12 sierpnia 2020 (środa) na terenie szkoły wywieszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I Liceum Ogólnokształcącego  im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

Konieczne jest potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) – od 13 sierpnia 2020 do 18 sierpnia 2020 (do godz. 15:00).

19 sierpnia 2020 (do godz. 14:00) – podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego  im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

W związku z pandemią COVID-19 przypominamy o konieczności przestrzegania zasad  reżimu sanitarnego:

• Na teren szkoły wejść mogą tylko osoby w maseczkach lub przyłbicach ochronnych

• Należy skorzystać z płynu do  dezynfekcji rąk, który dostępny jest przy wejściu do szkoły

• Proszę pamiętać o konieczności zachowania dystansu społecznego

Skip to content