Menu Zamknij

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW📢📢

Dnia 9.06. o godz. 14.00 odbędzie się pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN.

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu 😀

LINK do pokazu:

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

LISTA PREFERENCJI – uszeregowana według kolejności istotności ( od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce się ubiegać o przyjecie w ramach rekrutacji. Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej maksymalnie trzy szkoły w Dąbrowie Górniczej, a w nich dowolną ilość oddziałów, a następnie do listy preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością oddziałów z innych miast.

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU- szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencyjnej. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata – przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

WNIOSEK – dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany w szkole pierwszego wyboru.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej wymienionych form:

  1. osobiście w szkole pierwszego wyboru (do sekretariatu szkoły, w godzinach 8:00-15:00),
  2. w formie elektronicznej na adres email: rekrutacja1lo@lukasinski.pl; wniosek zostaje przyjęty do rozpatrzenia, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail. Ponadto, jeśli we wniosku kandydat zaznaczył którąkolwiek opcję TAK, wraz ze skanem wniosku należy przesłać skan dokumentu/dokumentów  potwierdzających zaznaczony stan rzeczy,
  3. w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

W przypadku złożenia wniosku zgodnie z pkt 2) lub 3), deklarację wyboru przedmiotów rozszerzonych należy złożyć w momencie dostarczenia potwierdzonej kopii świadectwa w terminie 26.06-10.07.2020).

Skip to content