Testy przyrostu kompetencji

Uczniowie naszej szkoły piszą testy przyrostu kompetencji. Mają one wpływ na ocenę roczną i są traktowane jako ocena z bardzo ważnego sprawdzianu. Ocena z testu przyrostu kompetencji jest oznaczana w dzienniku kolorem zielonym oraz wpisanym w opisie oceny wynikiem procentowym.

Zaliczenie sprawdzianu przyrostu kompetencji z przedmiotów zdawanych na maturze w zakresie podstawowym następuje, jeżeli uczeń otrzymał 35% możliwych punktów, a zdawanych w zakresie rozszerzonym – 30% możliwych punktów.

Obecność uczniów na sprawdzianach przyrostu kompetencji jest obowiązkowa. Uczeń może pisać sprawdzian przyrostu kompetencji w innym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, tylko wtedy, gdy jego nieobecność na teście została usprawiedliwiona przez rodzica/prawnego opiekuna wyjątkową sytuacją zdrowotną lub rodzinną. W innych przypadkach, nieobecność ucznia na sprawdzianie przyrostu kompetencji oznaczana jest dzienniku lekcyjnym symbolem „nb” i traktowana jako ocena niedostateczna.

Harmonogram testów przyrostu kompetencji w roku szkolnym 2018/2019

KLASY I – 16,17,18 kwietnia 2019 r.

KLASY II – 16,17,18 stycznia 2019 r.

KLASY II (ROZSZERZENIE) – 26,29,30 kwietnia 2019 r.

KLASY III (PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY) – 11-15 marca 2019 r.

DZWONKI

1. 8.00 – 8.45

2. 8.50 – 9.35

3. 9.45 – 10.30

4. 10.45 – 11.30

5. 11.40 – 12.25

6. 12.35 – 13.20

7. 13.30 – 14.15

8. 14.20 – 15.05

Nasz Facebook

Matematyczne sukcesy Łukasiaka !!!
Z radością informujemy, że 11 uczniów naszego Liceum otrzymało tytuł Laureata Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus. Matematyka.

Są wśród nich:
Jakub Gembicki - LAUREAT I stopnia
Filip Siwiela - LAUREAT I stopnia
Szymon Hudziak - LAUREAT I stopnia
Zuzanna Chobot - LAUREAT II stopnia
Ewa Małecka - LAUREAT II stopnia
Piotr Kajdan - LAUREAT III stopnia
Hubert Zacharzewski - LAUREAT III stopnia
Milena Poros - LAUREAT IV stopnia
Julia Hofman - LAUREAT IV stopnia
Maciej Kudela - LAUREAT V stopnia
Jakub Tulej - LAUREAT V stopnia

GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM UZYSKANYCH WYNIKÓW
I ŻYCZYMY DALSZYCH MATEMATYCZNYCH SUKCESÓW !!!
... See MoreSee Less

Współpraca z US

Nasi partnerzy

Nasze certyfikaty