Terminarz rekrutacji 2020:

TERMINARZ REKRUTACJI

TERMIN WYDARZENIE
od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. (do godz. 15:00) Składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do wybranych szkół.
od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r. (do godz. 15:00) Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz podpisanej deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych, języków oraz religii/etyki (do pobrania z sekcji „Strefa dla kandydata” na stronie www.lukasinski.pl).
od 31.07.2020 do 04.08.2020 (do godz. 15:00) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.
12.08.2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r. (do godz. 15:00) Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej).
19.08.2020 r. (do godz. 14:00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do 22.08.2020 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


DZWONKI

1. 8.00 – 8.45

2. 8.50 – 9.35

3. 9.45 – 10.30

4. 10.45 – 11.30

5. 11.40 – 12.25

6. 12.35 – 13.20

7. 13.30 – 14.15

8. 14.20 – 15.05

Nasz Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: Session has expired on Saturday, 02-Mar-19 14:55:55 PST. The current time is Monday, 01-Jun-20 12:45:27 PDT.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 463
Please refer to our Error Message Reference.

Współpraca z US

Nasi partnerzy

Nasze certyfikaty