Menu Zamknij

Organizacja roku szkolnego

WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

NOWE TERMINY KLASYFIKACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19 informujemy, iż z powodu zmiany terminu ferii zimowych, ulegają zmianie terminy klasyfikacji śródrocznej.

Nowe terminy klasyfikacji śródrocznej:

08.12.2020 – wystawienie zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem i/lub oceną naganną zachowania

22.12.2020 – wystawienie pozostałych ocen proponowanych

29.01.2021 – wystawienie wszystkich ocen klasyfikacyjnych na koniec I półrocza

7.02.2021 – koniec I półrocza

8.02.2021 – początek II półrocza

II PÓŁROCZE KLASY III ( zakończenie roku 30.04.2021)

• Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi zachowania na II półrocze dla klas III – do 25.03. 2021 r.

• Wystawianie ocen proponowanych w klasach III – do 13.04. 2021 r.

• Ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i ocen zachowania na II półrocze 2020/2021 – do 23.04.2021 r.


II PÓŁROCZE KLASY I i II ( zakończenie roku 25.06.2021)

• Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i ocenami nagannymi zachowania na II półrocze dla klas I i II – do 21.05. 2021 r.

• Wystawanie ocen proponowanych w klasach I i II – do 08.06. 2021 r.

• Ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów oraz ocen zachowania na II półrocze 2020/2021 – do 18.06.2021 r.